Kinga Michalczyk

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym: władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw. Jak wynika z powyższego, utrzymywanie kontaktu rodziców z dzieckiem, nie wchodzi w zakres sprawowania władzy rodzicielskiej, stanowiąc tym samym odrębną instytucję odnoszącą […]

Ustalenie kontaktów pomiędzy dzieckiem a rodzicem, z którym dziecko nie zamieszkuje może odbywać się w atmosferze wzajemnego zrozumienia, a przede wszystkim w trosce o właściwe relacje dziecka z rodzicami, albo w otoczeniu sporów, wzajemnych oskarżeń i pretensji. Relacje rodziców w trakcie prób ustalenia kontaktów i sam ich wynik, w dużej mierze stanowią odzwierciedlenie negatywnych emocji […]

Hurra! Osiemnastka! Koniec alimentów!

  • By: Kinga Michalczyk
  • Dziecko
  • 0 Comments

Ukończenie 18 roku życia, w polskim porządku prawnym stanowi wyznacznik pełnoletności, a ta okoliczność z kolei powszechnie utożsamiana jest z osiągnięciem dojrzałości i niezależności, w tym również finansowej. Osoby zobowiązanie do alimentowania dziecka upatrują również w przekroczeniu przez nie tego granicznego wieku, końca swojego obowiązku łożenia na utrzymanie dziecka. Czy słusznie? Niekoniecznie. Jak się okazuje, […]

Kolokwialnie mówiąc, każdy, kto podejmuje decyzję o unieważnieniu małżeństwa, stwierdzi zapewne, iż w chwili jego zawarcia, pozostawał w głębokim błędzie, co do osoby z którą stanął przed ołtarzem. Zapewne także ma rację; przynajmniej w potocznym znaczeniu cytowanych słów. O ile bowiem rozumienie „błędu” – jako dokonania wyboru nieodpowiedniego dla nas partnera życiowego, pozostaje oczywiste i […]

Irena i Mariusz są małżeństwem. Niedługo po ich ślubie ojciec Ireny, darował córce samochód osobowy, a następnie obojgu małżonkom mieszkanie, które stanowiło dorobek życia rodziców Ireny. Ze względu na charakter pracy zięcia oraz fakt, iż ojciec Ireny przeszedł na emeryturę, ojciec Ireny  darował zięciowi samochód dostawczy. Mariusz, po 10 latach małżeństwa, postanowił rozwieść się z […]

O tym, że władza rodzicielska nie jest stanem trwałym i niezmiennym, rodzice czasem nie pamiętają lub też nie chcą pamiętać. Władza jaką rodzic nabywa z chwilą urodzenia się dziecka winna być wykonywana w sposób nienaganny. Rodzic, który dopuszcza się względem dziecka nadużyć może w konsekwencji utracić ten wyjątkowy atrybut rodzicielstwa. Art. 111§1 kodeksu rodzinnego i […]

Przeanalizujmy jeszcze raz Twój harmonogram dnia. 9:00 – spotkanie z pierwszym klientem. 9:30 – odpowiadanie na 6 nieodebranych połączeń klientów nr 2-5 z czasu spotkania z klientem nr 1, 10:30 – przerwa na drugie śniadanie. 10.32 – odpowiedź na dziewiąty mail rozpoczynający się słowami „Pani Kasiu, jeszcze jedna mała prośba…” (ósmy z klauzulą asap!), 11:30 […]

Zasiłek po pracy za granicą

  • By: Kinga Michalczyk
  • Rodzina
  • 8 Comments

Czynniki wpływające na to, iż coraz więcej Polaków decyduje się na powrót do kraju posiadają zróżnicowany charakter. Czasem rozstrzygające są przesłanki emocjonalne, czasem zupełnie praktyczne. Niektórzy decydują się na ten krok dopiero wówczas, gdy mają w kraju zagwarantowane zatrudnienie, inni podejmują decyzję o powrocie do kraju pod wpływem chwili, nie mając jakkolwiek sprecyzowanych planów na […]

Ustalanie kontaktów z dzieckiem

  • By: Kinga Michalczyk
  • Dziecko
  • 16 Comments

Temat dzisiejszej publikacji pozostaje niezwykle istotny, zarówno z punktu widzenia ochrony dobra dziecka, jak i interesów prawnych obojga jego rodziców. Ustalenie sposobu kontaktu z dzieckiem niemal zawsze stanowi bowiem element szerszego tła konfliktów rozgrywających się pomiędzy zwaśnionymi w sprawach osobistych partnerami. Rodzice ci częstokroć przenoszą na dziecko negatywne emocje wynikające z własnych, wzajemnych animozji, nie […]

W dzisiejszym artykule zajmiemy się konsekwencjami jakie niesie ze sobą nie podanie w akcie urodzenia dziecka personaliów jego ojca. Mowa jest więc o niegdysiejszej instytucji „ojca nieznanego”. Na gruncie uprzednio obowiązującego stanu prawnego, rejestrując dziecko w USC istniała możliwość nie podania w akcie urodzenia dziecka, jakichkolwiek danych dotyczących osoby jego ojca.  W konsekwencji powyższego, urzędnik […]