Sprawy rodzinne

Kancelarie Adwokackie - Adwokat Dagmara Jagodzińska - Prawo rodzinne - rozwód - prawo spadkowe - prawo cywilne

Postępowania rozwodowe nie należą do spraw prostych. Dzieje się tak z uwagi na duży stopień emocjonalnego zaangażowania stron. W procesie o rozwód nie tylko rozstrzyga się przecież o losach małżeństwa oraz wspólnego potomstwa stron, ale i analizuje to, jak wspólne pożycie małżonków wyglądało w przeszłości. Przy całkowicie zrozumiałym, niezwykle wyczerpującym emocjonalnie przedmiocie postępowania, łatwo zapomnieć o suchej literze prawa i dyktowanej nią, ściśle sformalizowanej – procedurze sądowej. Procedura ta, rządzi się tymczasem, szeregiem niezwykle ważnych zasad, których musimy przestrzegać jeśli chcemy skutecznie walczyć o swój interes procesowy.

W wyroku rozwodowym Sąd orzeka nie tylko o kwestii rozwiązania małżeństwa stron, ale i o szeregu innych, równie ważnych kwestii takich jak:

– władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi stron, ewentualnie także miejscu zamieszkania małoletnich;

– sposób uregulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi stron;

– wysokości świadczenia alimentacyjnego zasądzanego na rzecz każdego z małoletnich;

Dodatkowo, Sąd może rozstrzygnąć także o dodatkowych kwestiach takich jak:

– sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania po rozwodzie (do czasu przeprowadzenia ewentualnego podziału majątku dorobkowego);

– zasądzeniu alimentów na małżonka, po rozwodzie.

Możliwości uregulowania każdej z wyżej wymienionych kwestii pozostają niezwykle różnorodne, dlatego tak istotne pozostaje: po pierwsze, określenie swojego celu w postępowaniu rozwodowym; po wtóre, umiejętne obranie i zastosowanie środków zmierzających ku temu celowi.

Dla przykładu w kwestii władzy rodzicielskiej, Sąd może postanowić o przyznaniu prawa do jej wykonywania na równi, obojgu rodzicom z ustaleniem miejsca zamieszkania małoletniego w miejscu zamieszkaniu jednego z rodziców. Może jednak przyznać prawo do wykonywania tej władzy jednemu z rodziców, z ograniczeniem prawa drugiego, do współdecydowania o istotnych sprawach dotyczących dziecka lub całkowicie pozbawić któregoś z rodziców władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Od tego którą z opcji uregulowania poszczególnych kwestii np. władzy rodzicielskiej wybierzemy, jakie wnioski podniesiemy i jakie dowody zgłosimy na poparcie swoich roszczeń, zależy w znacznej mierze powodzenie w osiągnięciu naszego celu procesowego. Należy czynić to zatem w sposób przemyślany i konsekwentny.

Warto pamiętać także o możliwości zabezpieczenia określonych roszczeń na czas postępowania rozwodowego np. uregulowania kontaktów lub zasądzenia alimentów w sposób „tymczasowy” tj. do chwili wydania prawomocnego wyroku rozstrzygającego o istocie sprawy.

Publikacje prawne

Im In Law

06

Cze

 • By: Dagmara Jagodzińska
 • 0 Comment

„Póki intercyza nas nie rozłączy” – wszystko o umowach majątkowych małżonków

„Intercyza”, dla jednych – oczywisty przejaw braku zaufania do partnera, dla innych słuszna forma ...

02

Cze

 • By: Kinga Michalczyk
 • 0 Comment

Czy mogę pracować na urlopie wychowawczym?

Jesteś na urlopie wychowawczym, rozpiera Cię energia i czujesz, że pomimo obowiązków związanych z najmłodszym ...

11

Kwi

 • By: Dagmara Jagodzińska
 • 0 Comment

Małżonek nie wyraża zgody na rozwód. Czy jego orzeczenie jest możliwe?

Instytucja prawna o której opowiem w dzisiejszym artykule, funkcjonuje w prawie rodzinnym i opiekuńczym pod ...

27

Mar

 • By: Dagmara Jagodzińska
 • 0 Comment

Zwrot nakładów od następcy właściciela nieruchomości

Dla zobrazowania problematyki prawnej, nad którą postaramy się pochylić w dzisiejszym artykule, warto posłużyć się ...

18

Mar

 • By: Dagmara Jagodzińska
 • 1 Comment

Upadłość konsumencka po nowelizacji 2015 Część II.

W tej części artykułu postaramy się przybliżyć państwu poszczególne etapy postępowania w sprawie o ogłoszenie ...

14

Maj

 • By: Kinga Michalczyk
 • 0 Comment

Matka Polka Karmiąca. Prawo do przerwy na karmienie w pracy

Przeanalizujmy jeszcze raz Twój harmonogram dnia. 9:00 – spotkanie z pierwszym klientem. 9:30 – ...