Rodzina

W języku potocznym często używa się sformułowania: „samotni rodzice” – dlaczego Ty używasz do ich określania nazwy „samodzielni”. Czy to forma manifestu? M. Gołda: Ładnie to ujęłaś – tak, to forma manifestu. Nigdy nie myślałam o tym w ten sposób, ale w sumie to ciekawy trop. Coś w tym jest… “Samotna matka” – to brzmi […]

Mama umarła około 5 lat temu, jako wdowa. Ja, moja siostra i brat dokonaliśmy po niej stwierdzenia nabycia spadku. W skład spadku po mamie wchodził nasz rodzinny dom z ogrodem. Dom ten, stanowił majątek odrębny mamy z okresu sprzed małżeństwa z naszym ojcem. Siostra przebywa za granicą, brat mieszka 200 km od miejsca położenia nieruchomości […]

W ramach bezpłatnych porad rodzinnoprawnych, organizowanych regularnie przez Podbeskidzkie Centrum Prawa Rodzinnego zgłosiła się kobieta potrzebująca pilnej pomocy prawnika. Na potrzeby niniejszego artykułu nazwijmy ją Olgą. Przez łzy rozpoczęła opowiadać swoją historię: Ojciec nigdy nie był mi bliski. Kiedy ja i siostra byłyśmy jeszcze dziećmi, zadbał o to, aby wspomnienia z rodzinnego domu stały się […]

“Intercyza”, dla jednych – oczywisty przejaw braku zaufania do partnera, dla innych słuszna forma zabezpieczenia majątkowego na “wszelki wypadek”. Niezależnie jednak od naszego stosunku do majątkowych umów małżeńskich, nie można zaprzeczyć, iż umowy te zyskują w Polsce na popularności. Być może słusznym pozostaje zarzut, iż ich powodzenie wynika często z asekuranckiego i do bólu zracjonalizowanego […]

Teściowej święte prawo do kontaktu z wnukiem

 • By: Dagmara Jagodzińska
 • Dziecko
 • 0 Comments

Teściowa – dla jednych pozytywnie kojarzony synonim „drugiej matki”, dla innych – żywe potwierdzenie zasady, zgodnie z którą „matkę ma się tylko jedną”… Niezależnie jednak od Twojego osobistego stosunku do tej kwestii, nie możesz przemilczeć faktu, iż w większości przypadków Twoja osobista teściowa – jest również babcią Twojego dziecka. Z tej właśnie przyczyny warto przypomnieć, […]

Przestępstwo niealimentacji

 • By: Dagmara Jagodzińska
 • Rodzina
 • 0 Comments

Świadczenia alimentacyjne na rzecz uprawnionego alimentacyjnie nie zawsze wykonywane jest w sposób prawidłowy. Wśród przypadków braku należytej realizacji obowiązku alimentacyjnego wyróżnić należy trojakiego rodzaju sytuacje: A. do pierwszej grupy zaliczyć należy przypadki, w których obowiązek alimentacyjny nie został jeszcze uregulowany prawomocnym orzeczeniem sądu (ewentualnie orzeczeniem nieprawomocnym, któremu nadano rygor natychmiastowej wykonalności); B. do drugiej – […]

W tej części artykułu postaramy się przybliżyć państwu poszczególne etapy postępowania w sprawie o ogłoszenie upadłości, następujące po chwili złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Procedura ta nie zawsze obejmować będzie wszystkie opisane niżej etapy, a jej szczegółowy przebieg, uzależniony będzie od indywidualnych okoliczności danego stanu faktycznego. I. BADANIE WNIOSKU POD KĄTEM FORMALNYM: Wniosek o ogłoszenie […]

Instytucję upadłości konsumenckiej w świetle znowelizowanych przepisów Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze regulują aktualnie artykuły 491[1] i następne. Na gruncie opisanych zmian pojawiło się wiele pytań i wątpliwości, dotyczących praktycznego zastosowania oraz skutków użycia w praktyce sądowej, znowelizowanych regulacji prawnych upadłości konsumenckiej. W dzisiejszym artykule punkt po punkcie, postaramy się więc w przystępny sposób przeprowadzić […]

Długi w spadku. Co robić? Część II.

 • By: Dagmara Jagodzińska
 • Rodzina
 • 0 Comments

W poprzednim poście pisaliśmy już o sytuacji, w której dopiero po złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku okazało się, iż w skład masy spadkowej wchodzą także długi, o których wcześniej nie mieliśmy wiedzy. Pierwszym z zaprezentowanych wyjść z tak niekomfortowej sytuacji prawnej pozostaje zawarcie przez spadkobiercę umowy o zbycie spadku lub udziału spadkowego. Drugim, o którym […]

Długi w spadku. Co robić? Część I.

 • By: Dagmara Jagodzińska
 • Rodzina
 • 0 Comments

Ustawodawca nie bez przyczyny daje nam więc pewien czas dla zastanowienia się nad kwestią przyjęcia lub odrzucenia spadku, ustalenia przedmiotów majątkowych wchodzących w skład masy spadkowej, przekalkulowania ewentualnego ryzyka spadkowego i złożenia odpowiedniego oświadczenia w tym przedmiocie. Jeśli więc po nabyciu spadku okaże się, iż w skład masy spadkowej poza aktywami wchodzą także długi – […]