Czy mogę pracować na urlopie wychowawczym?

  • By:Kinga Michalczyk
  • 0 Comment

Jesteś na urlopie wychowawczym, rozpiera Cię energia i czujesz, że pomimo obowiązków związanych z najmłodszym członkiem rodziny masz czas, a przede wszystkim ochotę na coś jeszcze?

Co możesz zrobić? Idź do pracy! Rozpocznij szkolenie, a może nawet dokończ studia. Korzystaj z podarowanego Ci czasu, bo masz ku temu najlepszą okazję! O tym, jak najefektywniej wykorzystać czas będąc na urlopie wychowawczym warto pomyśleć jednak z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami pracownik w czasie urlopu wychowawczego ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie. Form takiego zatrudnienia jest wiele, są to prace zwyczajowo wykonywane w domu, związane z określonymi czynnościami fizycznymi (tzw. chałupnictwo), obsługą komputera (prace wykonywane przez Internet), a także szeroko pojętym rękodziełem (np działalność artystyczna, fotograficzna, dekoratorska). Może marzy Ci się kurs języka hiszpańskiego, warsztaty zdrowego gotowania albo ukończenie kursu zawodowej niani? Czas przeznaczony na pozostanie w domu celem sprawowania opieki nad dzieckiem, może okazać się dla Ciebie najlepszym dla podjęcia tego typu, drobnych,nie angażujących zanadto pod względem czasowym zajęć, które podniosą na trwałe Twoje kwalifikacje.

Nawet jeśli wśród istniejących w tym okresie na rynku pracy, propozycji aktywności zawodowych nie znalazłaś dla siebie nic właściwego, nic nie stoi na przeszkodzie abyś zrealizowała własny pomysł. Może marzy Ci się prowadzenie własnego, prywatnego przedszkola lub szkoleń dla młodych mam. Coraz więcej kobiet decyduje się w okresie macierzyństwa na zakładanie fundacji, stowarzyszeń, prowadzenie blogów czy klubów dyskusyjnych.

Jedynym warunkiem jaki ustawodawca stawia chętnym do zwiększonej aktywności zawodowej lub naukowej w okresie urlopu wychowawczego jest to, aby podjęte przez matkę, dodatkowe zajęcia nie odbierały jej możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Tym samym, korzystając z urlopu wychowawczego nie można oddać dziecka pod opiekę teściowej lub siostry, aby poświęcić zyskany w ten sposób czas na naukę lub pracę. Wszakże celem urlopu wychowawczego nie jest rozwój zawodowy i poszukiwanie pasji, ale przede wszystkim wychowywanie dziecka. Jeśli korzystając z dobrodziejstw urlopu wychowawczego, zachowamy więc odpowiedni umiar pomiędzy realizacją podstawowych jego celów, a dodatkowym, zwiększonym rozwojem osobistym – zachowamy przywileje wynikające z przepisów o urlopie wychowawczym.

Niedopełnienie opisanych wyżej obowiązków skutkować będzie bowiem daleko idącymi konsekwencjami. Gdy pracodawca ustali, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, wezwie go do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. Niestawienie się do pracy w wyznaczonym przez pracodawcę terminie, bez uzasadnionego powodu, oznaczać będzie naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego. Konsekwencją stwierdzenia opisanego naruszenia może być rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Dla usprawiedliwienia niestawiennictwa na przedmiotowe wezwanie, matka  z pewnością nie będzie także mogła powołać się na konieczność sprawowania w dalszym ciągu osobistej opieki nad dzieckiem. 

Pozdrawiam,

Aplikant Adwokacki Kinga Michalczyk

bielsko, adwokat, prawo, prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, sprawy z ZUS, adwokat bielsko sprawy z ZUS, ubezpieczenia społeczne bielsko, adwokat od spraw ZUS bielsko

Kinga Michalczyk

Autor: Kinga Michalczyk

Aplikantka adwokacka II roku szkolenia aplikanckiego 2015-2017 wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka pracy magisterskiej dotyczącej korupcji sportowej oraz związanej z nią problematyki hazardu. Aktualnie czynnie praktykująca w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Izabeli Grzybek w Czechowicach-Dziedzicach. W ostatnich latach wykonująca także czynności zawodowe w strukturach organów administracji publicznej w tym Powiatowego Urzędu Pracy Bielsku – Białej oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filii w Bielsku – Białej. Prawnik czechowickiego Oddziału Fundacji – Bezpłatne Porady Prawne Czechowice-Dziedzice, świadczącej regularne usługi z zakresu poradnictwa prawnego na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Posted in: Dziecko, Praca

Comments

No Responses to “Czy mogę pracować na urlopie wychowawczym?”

No comments yet.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: