Your address will show here +12 34 56 78
Oferta Kancelarii

Dzień dobry

Serdecznie witamy na stronie naszych Kancelarii Adwokackich

Poniżej znajdą Państwa najważniejsze informacje dotyczące naszej działalności…

  Główne obszary naszej działalności
Prawo rodzinne i opiekuńcze            
Niesiemy pomoc prawną w sprawach o rozwód, separację, o zasądzenie alimentów na rzecz małoletnich lub małżonków, kwestiach władzy rodzicielskiej, w tym o wydanie zarządzeń opiekuńczych względem rodziców małoletnich, sprawach o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej lub zawieszenie władzy rodzicielskiej, sprawach o ustalenie kontaktów, ustalanie i zaprzeczanie ojcostwa, przysposobienie i wielu innych. Oferujemy także profesjonalną pomoc w sprawach podziału majątku wspólnego po rozwodzie.
Prawo rzeczowe                               
Oferujemy pomoc prawną w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego. Zapewniamy profesjonalne poradnictwo prawne oraz reprezentację procesową w sprawach o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, regulację wzajemnych stosunków właścicielskich; ustanowienie drogi koniecznej; odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy, ochronę naruszonego posiadania i inne.
Prawo zobowiązań                              
Niesiemy pomoc w sprawach dotyczących kwestii takich jak ustalenie treści, ustalenie istnienia, wykonywanie, zmianę treści lub unieważnienie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, darowizny, pożyczki, spółki cywilnej itd., a także odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych (za szkody na osobie lub krzywdy psychiczne) i innych.
Prawo spadkowe                                
Świadczymy profesjonalną pomoc prawną w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zachowek, wydziedziczenie, zapis lub polecenie, otwarcie i ogłoszenie testamentu, unieważnienie testamentu, zmianę lub uchylenie postanowienia o nabyciu spadku i innych.

Prawo pracy     
Gwarantujemy profesjonalną obsługę prawną w sprawach z dziedziny prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Oferujemy pomoc w sporach wynikających ze stosunków pracy, w tym m.in. dotyczących rozwiązania umowy o pracę, ustalenia istnienia stosunku pracy, sporów o wynagrodzenie za pracę, w tym pracę w godzinach nadliczbowych, sporów wynikających z naruszenia klauzuli poufności lub zakazu konkurencji, jak również dotyczących stosowania kar porządkowych względem pracowników. Pomagamy również w dochodzeniu odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy oraz roszczeń wynikających ze zwolnień grupowych w tym roszczeń o wypłatę odpraw pracowniczych.
Prawo ubezpieczeń społecznych 
W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, świadczymy pomoc w dochodzeniu prawa do emerytury lub renty, w szczególności w podwyższeniu emerytury przyznanej przez ZUS z urzędu lub przyznaniu prawa do wcześniejszej emerytury, ustalaniu prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i innych spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych;jak również w dochodzeniu zwrotu świadczeń z NFZ za zabiegi i świadczenia medyczne wykonane za granicą.
Poznaj opinie
naszych  Klientów
 

 

Fancy Image Box

Massive Dynamic has over 10 years of experience in Design. We take pride in delivering Intelligent Designs and Engaging Experiences for clients all over the World.