Wilki syte i owca cała, czyli jak ustalić kontakty z dzieckiem

 • By:Kinga Michalczyk
 • 2 komentarze

Ustalenie kontaktów pomiędzy dzieckiem a rodzicem, z którym dziecko nie zamieszkuje może odbywać się w atmosferze wzajemnego zrozumienia, a przede wszystkim w trosce o właściwe relacje dziecka z rodzicami, albo w otoczeniu sporów, wzajemnych oskarżeń i pretensji. Relacje rodziców w trakcie prób ustalenia kontaktów i sam ich wynik, w dużej mierze stanowią odzwierciedlenie negatywnych emocji towarzyszących ich rozstaniu; co w szczególności utrudnia racjonalny sposób wyznaczenia kontaktów dla dziecka i drugiego rodzica.  W braku porozumienia rodziców w kwestii ustalenia kontaktów, spór będzie rozstrzygać sąd.

Sprawa o kontakty, bez względu na to, czy jest samoistna, czy stanowi element postępowania o rozwód (ew. separację) winna przede wszystkim skupiać się na dobru dziecka.

Jakie formy kontaktów przewidziane są w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym?

Kontakty rodzica z dzieckiem obejmują w szczególności możliwość przebywania z dzieckiem, a zatem: odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu oraz bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji tradycyjnej, ale też korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Powyższe stanowi podstawę, listę otwartą, która zgodnie z wnioskami rodziców może być dowolnie modyfikowana. Nie jest zatem tak, iż rodzic dążący do ustalenia kontaktu jest zobowiązany do ujęcie wszelkich powyższych sposobów kontaktowania, może skupić się na jednej formie, bądź wybrać kilka z nich. Kontakty bowiem winny być dostosowane w pierwszej kolejności do wieku i harmonogramu życia dziecka, a dalej funkcjonowania obojga rodziców. Nie bez znaczenia będą mieć również kompetencje i kwalifikacje rodzica w opiece nad dzieckiem.

Aby móc w pełni ustalić kontakty należy przede wszystkim brać pod uwagę terminy, w których rodzic chce wykonywać swoje prawo (jak i obowiązek), najczęściej regulacje sprowadzają się do określenia kontaktu:
– w ciągu tygodnia;
– w weekend;
– podczas Świąt religijnych: Święto Bożego Narodzenia i Święta Wielkanocne;
– w wakacje i ferie;
– podczas dat istotnych dla rodzica  (np.: dzień ojca/matki, urodziny, dzień dziecka, dzień ojca).

Ponadto rozważyć należy, czy kontakt może odbywać się bez udziału osób trzecich, pod obecność drugiego rodzica, bądź jeżeli zaistniały wyjątkowe okoliczności w obecności kuratora (psychologa). Oczywistym jest, iż jeżeli brak jest przeciwwskazań, rodzic domagający się ustalenia kontaktów, winien spędzać czas z dzieckiem, bez udziału osób trzecich, tak aby móc ukształtować właściwe relacje z dzieckiem.

W szczególnych przypadkach wniosek o ustalenie kontaktów może również uwzględniać miejsca spotkań. Najczęściej, gdy małoletni jest jeszcze małym dzieckiem, sądy skłonne są, ustalać kontakty w miejscu zamieszkania dziecka, często nawet przy obecności drugiego rodzica (najczęściej matki). Nie powinno się takiego rozstrzygnięcia traktować jako ograniczenie kontaktu uprawnionego rodzica, naturalnym jest bowiem, iż niemowlę czy dziecko wymagające szczególnej opieki, w szczególności potrzebują stałej opieki osoby dlań najbliższej, z którą mają codzienny kontakt. Niemniej, docelowy kontakt rodzica z dzieckiem winien odbywać się poza miejscem zamieszkania dziecka, oczywiście jeżeli jest to zgodne z jego dobrem.

Aby natomiast kontakt małoletniego odbywał się w warunkach szczególnych – np.: w obecności kuratora, bądź w specjalistycznych placówkach/ośrodkach muszą zaistnieć uzasadnione wątpliwości, co do możliwości zagwarantowania przez drugiego rodzica właściwych warunków kontaktu; zarówno dotyczących bezpiecznego otoczenia jak i odnoszących się do postaw i zachowania samego rodzica, tudzież reakcji dziecka na niego.

Poza powyższym kontaktem osobistym, należy również uwzględnić możliwość utrzymywania kontaktu telefonicznego, mailowego, czy nawet za pomocą narzędzi audio-wizualnych (np.: skype), co również może być przedmiotem regulacji, w szczególności jeżeli rodzic przebywa za granicą.

kontakty

O czym należy pamiętać?

Art. 9 ust. 3 Konwencji o prawach dziecka, stanowi, że dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka.

Innymi słowy, wyjątkowe okoliczności, o których mowa w Konwencji, a które mogą uzasadniać pewne ograniczenia w swobodnych kontaktach (a nawet stanowiąc podstawę do zakazu kontaktów) to agresja i przemoc rodzica, uzależnienie, pobyt w areszcie, angażowanie dziecka w przestępczą procedurę, alkoholizowanie dziecka oraz inne działania rodzica, które pośrednio bądź bezpośrednio naruszają albo zagrażają dobru dziecka.

Warto pamiętać, że jeżeli jeden rodzic utrudnia tudzież uniemożliwia kontaktowanie się drugiego rodzica z dzieckiem, bez uzasadnionej przyczyny, można w takim przypadku mówić o nadużywaniu władzy rodzicielskiej, co może również nieść ze sobą poważne konsekwencja w zakresie władzy rodzicielskiej. Mniej drastycznym rozwiązaniem, ale nadal stanowiącym pewną restrykcję jest postępowanie egzekucyjne opisane w artykule „Zabezpieczenie i egzekwowanie kontaktów z dzieckiem”.

Rodzic niezamieszkujący z dzieckiem ma nie tylko prawo, ale i obowiązek utrzymywać z nim regularny i stabilny kontakt; obowiązkiem obojga rodziców jest zapewnienie dziecku właściwego udziału w jego życiu zarówno matki, jak i ojca.

Pozdrawiam,

Aplikant Adwokacki Kinga Michalczyk

 

władza rodzicielska, alimenty bielsko, rozwód, bielsko, adwokat, prawo rodzinne bielsko, kancelaria adwokacka, adwokat od rozwodów, adwokaci od rozwodów, prawo rodzinne bielsko, kontakty z dzieckiem, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, kontaktyzdzieckiembielsko, sprawyrodzinneadwokatbielsko

 

Kinga Michalczyk

Autor: Kinga Michalczyk

Aplikantka adwokacka II roku szkolenia aplikanckiego 2015-2017 wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka pracy magisterskiej dotyczącej korupcji sportowej oraz związanej z nią problematyki hazardu. Aktualnie czynnie praktykująca w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Izabeli Grzybek w Czechowicach-Dziedzicach. W ostatnich latach wykonująca także czynności zawodowe w strukturach organów administracji publicznej w tym Powiatowego Urzędu Pracy Bielsku – Białej oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filii w Bielsku – Białej. Prawnik czechowickiego Oddziału Fundacji – Bezpłatne Porady Prawne Czechowice-Dziedzice, świadczącej regularne usługi z zakresu poradnictwa prawnego na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Posted in: Dziecko, Rodzina

Comments

2 komentarze to “Wilki syte i owca cała, czyli jak ustalić kontakty z dzieckiem”

 1. Avatar
  Ewa

  Jakie prawo i sąd będą właściwe do rozpatrzenia wnioska ojca o ustalenie kontaktów z dizeckiem, jeżeli matka z dzieckiem przebywają stale poza granicą Polski?

  31 sierpnia 2018 - 09:07 #

Trackbacks/Pingbacks

 1. Czy pozbawiony władzy rodzicielskiej, MA prawo do kontaktów z dzieckiem? | KoBBieciarnia - 29 maja 2017

  […] artykule „Wilki syte i owca cała, czyli jak ustalić kontakty z dzieckiem” opisywałam już szereg rozwiązań prawnych przewidzianych w tym podobnych sytuacjach.  Ich […]

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: