Władza rodzicielska, a kontakty z dzieckiem– związek niedoskonały

 • By:Kinga Michalczyk
 • 2 komentarze

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym: władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw.

Jak wynika z powyższego, utrzymywanie kontaktu rodziców z dzieckiem, nie wchodzi w zakres sprawowania władzy rodzicielskiej, stanowiąc tym samym odrębną instytucję odnoszącą się do stosunków pomiędzy rodzicami, a dziećmi.

Zakres władzy rodzicielskiej a prawo do kontaktowania się z dzieckiem

Dlaczego wyjaśnienie powyższych zagadnień jest tak bardzo istotne? Bowiem w powszechnym, aczkolwiek mylnym przekonaniu funkcjonuje twierdzenie iż, pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego rodzica skutkuje całkowitym wyeliminowaniem tego rodzica z życia dziecka.

Osoby, którym powierzono wyłączne prawo do sprawowania władzy rodzicielskiej, częstokroć wiążą z tym rozwiązaniem możliwość wyłącznego decydowania o kwestiach kontaktowania się drugiego rodzica z dzieckiem; często narzucając mu w tym przedmiocie własną wolę.

Dzieje się tak, tym bardziej, iż rzekomą “słuszność” tego stanowiska notorycznie, acz całkowicie błędnie powiela się na wielu forach i grupach internetowych. Warto pamiętać jednak, że porad “prawnych” udzielają tam nierzadko, osoby nijak niezwiązane z prawem. Warto więc szukać wiarygodnych informacji specjalistów tej dziedziny. Te ostatnie, wyraźnie podkreślają, iż władza rodzicielska oraz prawo (i obowiązek) kontaktowania się rodzica z dzieckiem są to dwie odmienne instytucje. Prawo do utrzymywania z dzieckiem kontaktu, nie wchodzi w zakres władzy rodzicielskiej; tym samym ograniczenie, czy też pozbawienie władzy rodzicielskiej nie spowoduje automatycznie ograniczenia, czy pozbawienie prawa pod kontaktu.

Specyfika powyższego rozwiązania opiera się na założeniu, iż utrzymywanie kontaktów na linii rodzic – dziecko, stanowi nie tylko prawo rodzica, ale i jego obowiązek, który jak zgodnie twierdzą psychologowie, znacząco wpływa na właściwy rozwój dziecka i co do zasady – nie zależy od kompetencji wychowawczych rodzica.

Trwała przeszkoda w sprawowaniu władzy

Pozbawienie władzy rodzicielskiej stosowane jest m.in. wówczas, gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody; doktryna wskazuje tu przykładowo: umieszczenie w zakładzie karnym, umieszczenie, z powodu nieuleczalnej choroby w zakładzie leczniczym, czy nawet, chorobę rodzica przebywającego wraz z dzieckiem. Także i w tych wypadkach, pomimo trwałej przeszkody w sprawowaniu władzy rodzicielskiej i pozbawieniu rodzica tej władzy, zachowa on prawo do kontaktu. Będzie to jednak prawo teoretyczne, które w praktyce zaktywizuje się dopiero po ustaniu przeszkody, np ustaniu objawów choroby.

Oczywiście istnieje wiele więcej destrukcyjnych okoliczności, które stanowią podstawę do ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców; mowa tu choćby o sytuacjach, kodeksowo określanych pod pojęciem: “rażącego zaniedbywania obowiązków” lub “nadużywania władzy rodzicielskiej” względem małoletniego. Warto zaznaczyć, iż także w tych wypadkach, kontakt rodzica z dzieckiem, nie ulegnie automatycznemu zaprzestaniu z mocy prawa.

Co z dobrem dziecka?! – zapytacie. Bądźcie spokojni, ustawodawca zadbał o rozwiązania, stosowane w przypadkach, w których osobista styczność rodzica z dzieckiem, nie pozostaje dlań, rozwiązaniem najbardziej korzystnym.

W artykule „Wilki syte i owca cała, czyli jak ustalić kontakty z dzieckiem” opisywałam już szereg rozwiązań prawnych przewidzianych w tym podobnych sytuacjach.  Ich zadaniem, pozostaje uregulowanie kontaktów na linii rodzic – dziecko, w sposób zindywidualizowany i dostosowany do okoliczności.

Dopiero pozbawienie władzy rodzicielskiej wraz z sądowym zakazem kontaktowania się rodzica z dzieckiem spowoduje, iż brak prawa do decydowania o osobie i majątku dziecka, uzupełniony zostanie o znacznie bardziej inwazyjne rozwiązanie – braku osobistej styczności z małoletnim.

Pozdrawiam,

Aplikant Adwokacki Kinga Michalczyk

 

władza rodzicielska, alimenty bielsko, rozwód, bielsko, adwokat, prawo rodzinne bielsko, kancelaria adwokacka, adwokat od rozwodów, adwokaci od rozwodów, prawo rodzinne bielsko, kontakty z dzieckiem, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, kontaktyzdzieckiembielsko, sprawyrodzinneadwokatbielsko

Kinga Michalczyk

Autor: Kinga Michalczyk

Aplikantka adwokacka II roku szkolenia aplikanckiego 2015-2017 wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka pracy magisterskiej dotyczącej korupcji sportowej oraz związanej z nią problematyki hazardu. Aktualnie czynnie praktykująca w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Izabeli Grzybek w Czechowicach-Dziedzicach. W ostatnich latach wykonująca także czynności zawodowe w strukturach organów administracji publicznej w tym Powiatowego Urzędu Pracy Bielsku – Białej oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filii w Bielsku – Białej. Prawnik czechowickiego Oddziału Fundacji – Bezpłatne Porady Prawne Czechowice-Dziedzice, świadczącej regularne usługi z zakresu poradnictwa prawnego na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Posted in: Dziecko, Rodzina

Comments

2 komentarze to “Władza rodzicielska, a kontakty z dzieckiem– związek niedoskonały”

 1. Avatar
  Renata

  Witam serdecznie.
  Mam problem związany z wywiązywaniem się ojca moich dzieci z przyznanych mu widzeń.
  Rozwiedliśmy się w 2015 roku. Ojcu zostały przyznane widzenia z dziećmi tylko i wyłącznie w mojej obecności. Eks mąż wniósł do sądu wniosek o zmianę postanowienia sądu, j
  jednakże ten, po przebadaniu nas w Ośrodku (mnie i dzieci na okoliczność zbadania sprawowania przez ze mnie opieki) przyznał ojcu widzenia raz w miesiącu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie raz w miesiącu przez dwie godziny. I tyle. Mój problem polega na tym, że nie mogę sie porozumieć z dyrektorem szkoły, do której chodzą młodsze dzieci. Otóż dyrektor za nic ma wyrok sądu i przyzwala na przychodzenia ojca do szkoły co najmniej dwa razy w tygodniu. Dzieci nie chcą się z ojcem widywać. Jednakże w szkole z ich zdaniem nikt się nie liczy. udają że tego nie dostrzegają. A moje interwencje trafiają w próżnie. Proszę o pomoc

  23 października 2017 - 11:52 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Pani Renato,

   placówki edukacyjne powinny stosować orzeczenia sądowe.

   W pierwszej kolejności należy udostępnić placówce odpis (kserokopię) orzeczenia sądowego w zakresie ustalonych kontaktów.
   Na Pani miejscu już teraz dołączyłabym pismo przewodnie zawierające prośbę o stosowanie się do prawomocnego orzeczenia oraz wskazanie, że dotychczas już placówka nie przestrzegała w określonym zakresie orzeczenia (wymienić daty naruszeń).
   Dalej należy wskazać, iż nierespektowanie ustalonych przez Sąd kontaktów będzie rodziło skierowanie adekwatnego pisma do właściwego miejscowo kuratorium oświaty.
   Nadto może Pani wskazać w piśmie do Dyrektora, iż Dyrektor ma obowiązek stosowania prawomocnych orzeczeń Sądów; musi zatem brać pod uwagę fakt istnienia i treść prawomocnego orzeczenia sądu.

   Zawsze sugeruję, aby wszelkie spostrzeżenia i uwagi względem podmiotów kierować do nich na piśmie; co zawsze będzie stanowić dowód na okoliczność podjęcia starań porozumienia się z placówką. Wszelkie pisma najlepiej wysyłać przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru

   Natomiast, zgodnie z treścią powyższego artykułu, może Pani skierować wniosek do Sądu o zagrożenie karą za niestosowanie orzeczenia sądowego przez ojca dzieci; poprzez podejmowanie nieuregulowanego kontaktu, do którego dzieci nie są przygotowane i zasadniczo – według Pani twierdzeń – źle je znoszą.

   W tej sytuacji należy mieć jednak potwierdzenie, iż ojciec dzieci faktycznie widuje się z dziećmi poza wyznaczonymi terminami, co ma (bądź może mieć) na dzieci, w aktualnej sytuacji negatywny wpływ.

   Z poważaniem,
   apl.adw.
   Kinga Michalczyk

   24 października 2017 - 14:18 #

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: