Your address will show here +12 34 56 78
Oferta Kancelarii

Dzień dobry

Serdecznie witamy na stronie Kancelarii Adwokackich Adwokat Dagmary Jagodzińskiej i Adwokat Ewy Bebek

Poniżej znajdą Państwa najważniejsze informacje dotyczące naszej działalności…

    Zespół
  • Text Hover

Adwokat 

Dagmara Jagodzińska

Członkini bielsko-bialskiej Okręgowej Izby Adwokackiej, prowadząca Kancelarię Adwokacką w Bielsku-Białej
Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, znajdując się w gronie 5% najlepszych studentów, uhonorowanych stypendium naukowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również uzyskując wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego za wybitne wyniki w nauce i obronę pracy magisterskiej z dziedziny prawa rodzinnego, zwieńczoną oceną celującą.

W roku 2018, Adwokat Dagmara Jagodzińska uzyskała tytuł Laureata Plebiscytu Orły Prawa – Wybór Klientów 2018, zaś w roku 2019 – w finale ogólnopolskim Plebiscytu Orły Prawa 2018 zdobyła tytuł Laureata Złotych Orłów Prawa 2018, dzięki któremu przez organizatorów plebiscytu, w oparciu o ocenę Klientów, zaliczona została do grona 1,9 % najlepszych przedsiębiorstw branży prawniczej w Polsce.

W roku 2019 uzyskała tytuł "Diamentu Kobiecego Biznesu" w dorocznym zestawieniu organizowanym przez branżowy magazyn prawny Law Business Quality.

Autorka licznych publikacji prawnych z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych, publikowanych z powodzeniem przez ogólnopolskie, internetowe serwisy kobiece i parentingowe.

Przez lata wykonywania zawodu prawnika, nabyła bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego. Specjalizuje się w szczególności sprawach rodzinnych, takich jak sprawy o rozwód, separację, władzę rodzicielską, alimenty, kontakty, podział majątku dorobkowego i zniesienie współwłasności oraz w sprawach spadkowych.
  • Text Hover

Adwokat 

Ewa Bebek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej.

Współautorka publikacji pt. "Frapujące zagadnienia z zakresu prawa medycznego" opublikowanego w czasopiśmie Eukrasia, vol. 22 "Społeczny kontekst decyzji medycznych".

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza dotyczących tematyki prawa rzeczowego oraz spadkowego, w tym w szczególności licznych spraw o ustanowienie służebności przesyłu, uzyskiwania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości z sukcesami dla swoich klientów, czy też sprawach dotyczących działów spadku i zniesienia współwłasności.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw odszkodowawczych, w tym o odszkodowania z tytułu wywłaszczeń nieruchomości oraz szkód majątkowych objętych ubezpieczeniem komunikacyjnym OC.

Z powodzeniem reprezentuje swych Klientów w sprawach z zakresu prawa autorskiego, jak również w sprawach tzw. kredytów frankowych.
  • Text Hover

Asystent adwokata

Agnieszka Szpajchler

Magister ekonomii. W roku 2005 ukończyła studia na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), uzyskując tytuł magistra oraz wyróżnienie Dziekana Wydziału za przynależność do wąskiego grona najlepszych absolwentów Akademii Ekonomicznej swojego rocznika.

W latach 2001 do 2010 pracowała na stanowisku referenta d.s. finansowych, następnie - referenta d.s. finansowo-księgowych. Doświadczenie zawodowe zdobyła także na stanowisku księgowej oraz księgowego – specjalisty.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia, w tym kurs maszynopisania zakończony uzyskaniem dyplomu Stowarzyszenia Stenografów, Maszynistek i Sekretarek/oddział Katowice (w latach 1996-1997),kurs pełnej księgowości z obsługą komputera (w roku 2001), szkoleniu z Nowelizacji ustawy VAT (w roku 2006) czy szkoleniu w tematyce Podatku od nieruchomości (w roku 2008). W Kancelarii dba o należytą obsługę Klienta, porządek spraw administracyjnych, sprawną i kompleksową organizację czynności biurowych.