Your address will show here +12 34 56 78
Oferta Kancelarii

Dzień dobry

Serdecznie witamy na stronie Kancelarii Adwokackich Adwokat Dagmary Jagodzińskiej i Adwokat Ewy Bebek

Poniżej znajdą Państwa najważniejsze informacje dotyczące naszej działalności…

    Zespół
  • Text Hover

Adwokat 

Dagmara Jagodzińska

Członkini bielsko-bialskiej Okręgowej Izby Adwokackiej, prowadząca Kancelarię Adwokacką w Bielsku-Białej
Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, znajdując się w gronie 5% najlepszych studentów, uhonorowanych stypendium naukowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również uzyskując wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego za wybitne wyniki w nauce i obronę pracy magisterskiej z dziedziny prawa rodzinnego, zwieńczoną oceną celującą.

W roku 2018, Adwokat Dagmara Jagodzińska uzyskała tytuł Laureata Plebiscytu Orły Prawa – Wybór Klientów 2018, zaś w roku 2019 – w finale ogólnopolskim Plebiscytu Orły Prawa 2018 zdobyła tytuł Laureata Złotych Orłów Prawa 2018, dzięki któremu przez organizatorów plebiscytu, w oparciu o ocenę Klientów, zaliczona została do grona 1,9 % najlepszych przedsiębiorstw branży prawniczej w Polsce.

W roku 2019 uzyskała tytuł "Diamentu Kobiecego Biznesu" w dorocznym zestawieniu organizowanym przez branżowy magazyn prawny Law Business Quality.

Autorka licznych publikacji prawnych z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych, publikowanych z powodzeniem przez ogólnopolskie, internetowe serwisy kobiece i parentingowe.

Przez lata wykonywania zawodu prawnika, nabyła bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego. Specjalizuje się w szczególności sprawach rodzinnych, takich jak sprawy o rozwód, separację, władzę rodzicielską, alimenty, kontakty, podział majątku dorobkowego i zniesienie współwłasności oraz w sprawach spadkowych.
  • Text Hover

Adwokat 

Ewa Bebek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej.

Współautorka publikacji pt. "Frapujące zagadnienia z zakresu prawa medycznego" opublikowanego w czasopiśmie Eukrasia, vol. 22 "Społeczny kontekst decyzji medycznych".

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza dotyczących tematyki prawa rzeczowego oraz spadkowego, w tym w szczególności licznych spraw o ustanowienie służebności przesyłu, uzyskiwania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości z sukcesami dla swoich klientów, czy też sprawach dotyczących działów spadku i zniesienia współwłasności.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw odszkodowawczych, w tym o odszkodowania z tytułu wywłaszczeń nieruchomości oraz szkód majątkowych objętych ubezpieczeniem komunikacyjnym OC.

Z powodzeniem reprezentuje swych Klientów w sprawach z zakresu prawa autorskiego, jak również w sprawach tzw. kredytów frankowych.
  • Text Hover

Asystent adwokata

Agnieszka Szpajchler

Magister ekonomii. W roku 2005 ukończyła studia na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), uzyskując tytuł magistra oraz wyróżnienie Dziekana Wydziału za przynależność do wąskiego grona najlepszych absolwentów Akademii Ekonomicznej swojego rocznika.

W latach 2001 do 2010 pracowała na stanowisku referenta d.s. finansowych, następnie - referenta d.s. finansowo-księgowych. Doświadczenie zawodowe zdobyła także na stanowisku księgowej oraz księgowego – specjalisty.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia, w tym kurs maszynopisania zakończony uzyskaniem dyplomu Stowarzyszenia Stenografów, Maszynistek i Sekretarek/oddział Katowice (w latach 1996-1997),kurs pełnej księgowości z obsługą komputera (w roku 2001), szkoleniu z Nowelizacji ustawy VAT (w roku 2006) czy szkoleniu w tematyce Podatku od nieruchomości (w roku 2008). W Kancelarii dba o należytą obsługę Klienta, porządek spraw administracyjnych, sprawną i kompleksową organizację czynności biurowych.
Poznaj opinie
naszych  Klientów
 

 

Fancy Image Box

Massive Dynamic has over 10 years of experience in Design. We take pride in delivering Intelligent Designs and Engaging Experiences for clients all over the World.