Kancelaria Adwokacka - Dagmara Jagodzińska

Prawo pracy

Gwarantujemy profesjonalną obsługę prawną w sprawach z dziedziny prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Oferujemy pomoc w sporach wynikających ze stosunków pracy, w tym m.in. dotyczących rozwiązania umowy o pracę, ustalenia istnienia stosunku pracy, sporów o wynagrodzenie za pracę, w tym pracę w godzinach nadliczbowych, sporów wynikających z naruszenia klauzuli poufności lub zakazu konkurencji, jak również dotyczących stosowania kar porządkowych względem pracowników. Pomagamy również w dochodzeniu odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy oraz roszczeń wynikających ze zwolnień grupowych w tym roszczeń o wypłatę odpraw pracowniczych.

Trwa ładowanie strony...