Kancelaria Adwokacka - Dagmara Jagodzińska

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Wnioski i sprawy
Uregulowanie kontaktów z dzieckiem Bielsko-Biała

Wniosek o uregulowanie kontaktów zmierza do uregulowania dat i godzin spotkań z dzieckiem rodzica nie zamieszkującego z nim na stałe. Warto pamiętać, iż kontakty pozostają niezależne od kwestii władzy rodzicielskiej. Innymi słowy, nawet rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może zachować prawo do kontaktów z dzieckiem.

Istotnym jest także to, iż rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Innymi słowy, nie jest to tylko dobro wolą rodzica, aby kontaktować się z dzieckiem, ale osobista styczność z małoletnim jest obowiązkiem rodzica.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. W najbardziej skrajnych przypadkach, kiedy kontakt z dzieckiem mógłby zagrażać dobru małoletniego Sąd może orzec zakaz kontaktu rodzica z małoletnim. Aby doprowadzić do uregulowania kontaktów małoletniego z rodzicem, należy złożyć do właściwego miejscowo sądu rejonowego wniosek o dokonanie regulacji przedmiotowych kontaktów proponując w jakich konkretnie datach i godzinach kontakty te, winny się odbywać. Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem podlega opłacie w kwocie 100 zł.

Trwa ładowanie strony...