Kancelaria Adwokacka - Dagmara Jagodzińska

Uregulowanie władzy rodzicielskiej

Wnioski i sprawy
Uregulowanie władzy rodzicielskiej Bielsko-Biała

Z mocy prawa dziecko podlega po urodzeniu pełnej władzy rodzicielskiej obojga rodziców. Rodzice winni więc porozumiewać się w kwestiach wychowania dziecka, konsultować się co do decyzji podejmowanych w jego sprawach i współdecydować o nich wspólnie. Jeśli nie jest to możliwe, z uwagi na brak porozumienia rodziców w bieżących sprawach małoletniego, a całość sytuacji zagraża dobru dziecka poprzez to, iż blokuje możliwość sprawnego podejmowania decyzji w sprawach, w których jest to konieczne dla ochrony wyżej wymienionego dobra – istnieje podstawa do powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, przy jednoczesnym ograniczeniu władzy rodzicielskiej drugiego do współdecydowania wyłącznie o istotnych sprawach dotyczących dziecka.

Poza systemem wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i systemem powierzenia wykonywania władzy jednemu z rodziców przy ograniczeniu władzy drugiego z nich do współdecydowania o wszelkich istotnych sprawach dotyczących małoletnich – istnieje także trzeci, najbardziej skrajny system. Mowa tu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem to najdalej idąca forma ingerencji sądu w sferę wyżej wymiennych praw i obowiązków rodzicielskich. Dlatego też stosuje się ją jako wyjątek od reguły. Rozwiązanie to jest możliwe do zastosowania w przypadkach enumeratywnie wymienionych w treści przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Trwa ładowanie strony...