darowizna

Czy ustalenie winy wpływa na podział majątku? To pytanie które często pada w rozmowach poprzedzających złożenie pozwu o rozwód. Odpowiedź na nie, jak wiele kwestii prawa rodzinnego, nie jest jednak jednoznaczna. Wszystko zależy bowiem od występującego pomiędzy małżonkami ustroju majątkowego małżeńskiego. RODZAJE USTROJÓW MAŁŻEŃSKICH (RODZAJE INTERCYZ) Zacznijmy zatem od udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, […]

“Intercyza”, dla jednych – oczywisty przejaw braku zaufania do partnera, dla innych słuszna forma zabezpieczenia majątkowego na “wszelki wypadek”. Niezależnie jednak od naszego stosunku do majątkowych umów małżeńskich, nie można zaprzeczyć, iż umowy te zyskują w Polsce na popularności. Być może słusznym pozostaje zarzut, iż ich powodzenie wynika często z asekuranckiego i do bólu zracjonalizowanego […]

„Małżeńska wspólność majątkowa”, dla jednych – pojęcie stanowiące synonim bezpieczeństwa majątkowego i rodzinnej stabilizacji finansowej, dla innych – sformułowanie wzbudzające poczucie zagrożenia sfery ich osobistego budżetu przed nieprzewidzianymi zakusami współmałżonka. Niezależnie jednak od tego, jak interpretujemy wspólność majątkową małżonków, najczęściej nie doceniamy jej rzeczywistych skutków prawnych. Tymczasem wspólność ta, znacząco oddziaływuje na stan naszych finansów, […]

Ileż to razy słyszeliśmy w życiu codziennym o historiach małżeńskich, w których małżonek wyłącznie dysponujący prawem do lokalu mieszkalnego, stanowiącego dotychczasowy ośrodek funkcjonowania rozwodzących się stron – przed rozpoczęciem postępowania sądowego w sprawie o rozwód, w jego trakcie lub bezpośrednio po jego zakończeniu, domaga się od współmałżonka nie posiadającego jakiegokolwiek tytułu prawnego do tego lokalu, […]